קרמבו ברשת

בטיחות ומוגנות במרחב הוירטואלי

למה חשוב לשים לב וממה להיזהר בגלישה ושימוש ברשת?

בימים אלה, כולנו נמצאים בבתים וחלק מרכזי מהמפגשים החברתיים שלנו מתקיימים במרחב הוירטואלי. יש חשיבות עצומה בשימוש במרחב הוירטואלי לחיזוק הלכידות החברתית והקניית תחושת הביטחון העצמי והחברתי – רשת האינטרנט והרשתות החברתיות הם כלים חזקים ומשמעותיים לתחושת היחד והקרבה בימים של ריחוק חברתי. לצד זה, יש לזכור כי כמו במרחב הפיזי בחוץ, כך גם ברשת האינטרנט, ישנם כללים ונורמות חברתיות שיש להכיר ולנהוג לפיהם, וכן גם סכנות שיש להיות מודעים אליהן ולהימנע מהן.​

סרטונים בנושא בטיחות ברשת