פעילות סיכום שנה לחניכי הד"ח

פעילות סיכום שנה, עם הנגשה קוגנטיבית ותקשורתית.

מתאימה לשילוב בתוך פעולה בסניף, וכן לפעילות בבית החניך.

מומלץ להכין מראש תמונות וזכרונות משנת הפעילות