אני ישראלי

מערך חודשי לצוותי הדרכה

אנישראלי123

על אף המציאות השונה והמורכבת, נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו, הערך "אני ישראלי". בחודש הקרוב נעסוק בערך "אני ישראלי" מתוך העמקה בימים הלאומיים, ושאילת השאלות – מהי מורשת? במה היא תלויה? מה החלק שלנו בשימור שלה? כיצד היא משפיעה עלינו בחיי היום יום שלנו?

מתודות ופעולות בנושא אני ישראלי

נרות זיכרון

נרות זיכרון

ניתן להשתמש כחלופה לטקסי הדלקת הנרות בימים הלאומיים.
למתודה המלאה

עוד מעט נהפוך לשיר

עוד מעט נהפוך לשיר

שיח על המושג זיכרון, חשיפת הפעילים למפעל "עוד מעט נהפוך לשיר".
למתודה המלאה

בונים חומה ומגדל

בונים חומה ומגדל

כפתיח לשיח על המושג "חומה ומגדל" או כאתגר לאורך הפעולה ובסיס לדיון על לחץ חברתי, סטיגמות, שקרים, הסתרה וכו'...
למתודה המלאה

ציר הזדהות

ציר הזדהות

יכולה לשמש כבסיס לדיון סביב נושאים שונים.
למתודה המלאה

מספרים ישראליים

מספרים ישראליים

כרקע וחיזוק לתקופה וברוח הערך " אני ישראלי" ניתן לשחק מספר משחקים המתבססים על ההצלחות וההישגים של מדינת ישראל בכלל וישראלים בפרט.
למתודה המלאה

זוכרים ערכים

זוכרים ערכים

לכבוד יום הזיכרון נחבר את זיכרונם של הנופלים לעולם הערכים שאנו רוצים להנחיל לחניכינו.
למתודה המלאה

סיפור אישי

סיפור אישי

ניתן להשתמש לייצירת חיבור אישי של חברי הקבוצה לנושא, שיתוף ושותפות, ונגיעה ברגש
למתודה המלאה

יוצרים זיכרון

יוצרים זיכרון

החניכים ייחשפו לסוגי הנצחה שונים, ויכירו בכך שהזיכרון הוא דבר לאומי ופרטי גם יחד
למתודה המלאה

השלמת שירים

השלמת שירים

ניתן להשתמש לכל פעילות בה אנו רוצים להיעזר בשיר על מנת להעביר את המסר שלנו.
למתודה המלאה

הקדשת שירים

נרות זיכרון

ניתן להשתמש בתוך פעילות יום השואה או יום הזיכרון, להתחבר מתוך שירים
למתודה המלאה

חדשות ישראל

חדשות ישראל

ניתן להיעזר במתודה זו על מנת לחבר את החניכים לנעשה בישראל ובחיבור לערך " אני ישראלי" והעמקת השיח על המושג "ישראליות" .
למתודה המלאה

מפת ישראל והקורונה

מפת ישראל והקורונה

על מנת להכיר את מפת הארץ והיישובים השונים בה ניעזר במפת התפשטות הקורונה של משרד הבריאות. כך גם נכיר את הארץ וגם נלמד לזהות את אזורי הריכוז של התפשטות המחלה.
למתודה המלאה

תוכן ליום השואה

מתודות ופעולות ליום השואה

תוכן ליום הזיכרון

מתודות ופעולות לקבוצות שכבה ליום הזיכרון ויום העצמאות

מתודות ופעולות לקבוצות הד"ח ליום הזיכרון ויום העצמאות

כשמכירים את הצלילים - פחות נבהלים

סרטון הסבר מופשט על הצפירה הכפולה בערב וביום הזיכרון

מתודות ליום העצמאות