כשבחוץ גשום וקר

סיפור מונגש בנושא הערך 'אני מוביל'