ישב"צים

מטרות:

1) הצוות יכיר את אופן העבודה באופן מקוון – דרך המחשב.

2) הצוות יירתם למשימת ההדרכה בזמן הקורונה.

3) הצוות יצא עם תחושת אחריות כלפי קבוצתו.