זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות ©

מידע על זכויות יוצרים

כל מה שאתה קורא או רואה באתר מוגן בזכויות יוצרים ובבעלות בלעדית של כנפיים של קרמבו ע"ר 580455681 ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהן.

לא ניתן להעתיק או להשתמש בכל דבר שאתה קורא או רואה באתר, אלא בהתאם למטרה שלשמה נוצר האתר או באישור מראש ובכתב של "כנפיים של קרמבו".

אנו מעניקים לך הרשאה להדפיס דפים מהאתר, לשימושך האישי והלא מסחרי ולשתף את המידע והחומרים עם אחרים. אין הרשאה זו מעניקה לך רישיון לבצע מכירה, לסחור במידע גם אם בוצעו על ידך שינויים במידע שהוצא מהאתר.

הענקת הרשאה זו אינה העברה של בעלות, ועל פי הרשאה זו אינך רשאי :

  • להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית.
  • להסיר את כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים.
  • הצגת החומרים על כל שרת אחר .

אין אנו מתחייבים כי השימוש שלך בחומרים המוצגים באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד ג' כלשהו.

השימוש או השימוש לרעה בכל אחד מהסימנים או במידע אחר אסור בהחלט.