בונים מדינה - משחק מסלול ליום העצמאות

הוראות המשחק

קראו את הוראות המשחק ולאחר מכן הדפיסו וגזרו את חלקי המשחק: